Faillissement Curarenterprise N.V.

Het faillissement van Curarenterprise N.V. werd uitgesproken op 7 oktober 2020 en opgeheven wegens gebrek aan baten op 20 januari 2021.

De onderneming verhuurde een volledig gemeubileerde woning aan toeristen. Bij de uitbraak van covid 19 annuleerden de toeristen hun boekingen en moest de onderneming haar operatie stoppen. De kosten liepen door en de directie zag zich genoodzaakt het faillissement aan te vragen.

Faillissement Dutch Caribbean Engineering N.V.

Het faillissement werd op eigen verzoek uitgesproken op 29 mei 2020.

Dutch Caribbean Engineering N.V. heeft ondermeer als doel het ontwerpen, verkopen en onderhouden van brandbeveiliging systemen. De onderneming heeft ondermeer de sprinkler installaties aangelegd in het CMC en het Marriott Hotel.

Faillissement R. Gopaldas & Sons N.V.

R. Gopaldas & Sons N.V. h.o.d.n. Baba’s had als ondernemingsactiviteit de import en export uit de Vrije Zone van Curaçao van alle daarvoor in aanmerking komende goederen.

Het faillissement werd uitgesproken op 22 oktober 2019 en opgeheven wegens gebrek aan baten op 6 juli 2020.

Faillissement Bouwmaatschappij Bonaire B.V.

Het faillissement werd op eigen verzoek uitgesproken door het gerecht in eerste Aanleg van Bonaire op 22 augustus 2019.

Bouw Maatschappij Bonaire B.V. heeft ondermeer werkzaamheden verricht voor de overheid van Bonaire (gevangenis en politiebureau). Er werkten 17 werknemers.

Faillissement Uitgeverij "De Pers" N.V.

Het faillissement werd uitgesproken bij vonnis van 1 december 2017 en opgeheven bij beschikking van 23 april 2019.

Uitgeverij De Pers N.V. gaf ondermeer het dagblad La Prensa uit. De inkomsten uit de verkoop van de kranten en advertenties daalde in de laatste jaren van het bestaan van de krant gestaag. Er waren 12 werknemers in dienst.

Faillissement Optica Hakim N.V.

Het faillissement werd uitgesproken op 3 juni 2016 en bij beschikking van 24 oktober 2017 opgeheven wegens gebrek aan baten.

Faillissement Puerto Oasis Development Corporation N.V.

Het faillissement werd uitgesproken op 16 oktober 2015 en opgeheven wegens gebrek aan baten op 22 oktober 2019.

Puerto Oasis werd opgericht voor de ontwikkeling van onroerend goed. Na de aanleg van een gedeelte van de infrastructuur zijn de werkzaamheden gestopt vanwege gebrek aan geld waardoor schuldeisers niet meer konden worden betaald.

Faillissement Kliniek Dr. J. Taams B.V.

Kliniek Dr. J. Taams B.V. was een van de drie ziekenhuizen op Curaçao.

Er waren 182 werknemers in dienst.

De voorlopige surséance van betaling werd uitgesproken op 5 september 2014.

Het faillissement werd uitgesproken op 1 juli 2015 en is in 2018 geëindigd.

Faillissement Dutch Antilles Express B.V.

Het faillissement werd uitgesproken op 30 augustus 2013 en bij beschikking van 24 oktober 2017 opgeheven wegens gebrek aan baten.

Dutch Antilles Express B.V. exploiteerde een luchtvaart maatschappij. Er waren 342 werknemers in dienst.

Faillissement Stichting Vormingscentrum voor Jeugdwelzijnswerk

Het faillissement werd uitgesproken op 23 augustus 2013 en opgeheven bij beschikking van 10 juli 2015.

Het doel van de stichting was het in de ruimste zin des woords bevorderen van de geestelijke, maatschappelijke en culturele vorming van de jeugd en van allen die op het gebied van vorming, opvoeding, en begeleiding ten behoeve van het welzijn van de jeugd werkzaam zijn op Curaçao en de andere eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba.

Het faillissement werd veroorzaakt doordat de overheid steeds verder de subsidiekraan dicht draaide wat tot nijpende financiële situaties leidde, waardoor uiteindelijk het personeel niet meer kon worden betaald. De stichting had 12 werknemers.

Faillissement Aannemersbedrijf Willemstad B.V.

Het faillissement werd uitgesproken op 1 februari 2013 en bij beschikking van 29 januari 2016 opgeheven wegens gebrek aan baten.

Aannemersbedrijf Willemstad B.V. was een van de grootste aannemersbedrijven op Curaçao. De onderneming is gespecialiseerd in het restaureren van monumentale panden. Er waren 47 werknemers in dienst. De bedrijfsactiviteiten zijn na het uitspreken van het faillissement voortgezet in een andere onderneming die ook gespecialiseerd is in het restaureren van monumentale panden.

 

Faillissement Stephanie Plantation N.V.

De voorlopige surséance van betaling werd uitgesproken op 13 april 2012, gevolgd door de faillietverklaring op 22 oktober 2012.

Stephanie Plantation N.V. h.o.d.n. Villapark Flamboyan had als doel de ontwikkeling van een villapark te Kwartje. Daartoe werden 2 percelen grond te Kwartje gekocht waarop Villapark Flamboyan werd ontwikkeld, bestaande uit 45 kavels. Bij het uitspreken van het faillissement waren er 15 kavels niet verkocht. Tijdens het faillissement zijn de 15 kavels verkocht en werd de infrastructuur van het park in orde gebracht.

Het faillissement is opgeheven wegens gebrek aan baten op 19 juni 2018.

Faillissement The Pen Estate N.V.

Bij beschikking van 13 april 2012 werd aan The Pen Estate N.V. voorlopig surséance van betaling verleend. Bij beschikking van 22 oktober 2012 werd de voorlopige surséance van betaling ingetrokken met gelijktijdige faillietverklaring van de onderneming. Het faillissement werd bij bij gebrek aan baten opgeheven op 29 november 2013.

De voorlopige surséance van betaling werd verleend nadat de Girobank de kredietrelatie beëindigde. Het faillissement werd uitgesproken omdat voor schuldeisers geen vooruitzicht bestond dat hun vorderingen zouden worden voldaan.

Faillissement Trepo N.V.

Het faillissement van Trepo N.V. werd uitgesproken op 14 oktober 2011 en opgeheven wegens gebrek aan baten op 5 september 2014.

Trepo N.V. h.o.d.n. Cambes had als activiteit het produceren van werkkleding en kleding voor scholieren. Bij het uitspreken van het faillissement was er nog 1 werkneemster.

Faillissement Stichting Curaçao Emergency Medical Services (CEMS)

Het faillissement werd uitgesproken op 15 maart 2011 en bij beschikking van 29 november 2013 opgeheven wegens gebrek aan baten.

CEMS was een ambulance organisatie die 24 uur per dag, 7 dagen per week voor de gehele bevolking van Curaçao beschikbaar was. Het sloot daartoe met het eilandgebied Curaçao samenwerkingscontracten. Het eilandgebied nam tegen een subsidie vergoeding diensten af van CEMS. Voor de oorzaken van de faillietverklaring wordt kortheidshalve verwezen naar het eerste openbaar verslag. Er waren 57 werknemers in dienst.

Faillissement Imperial Trust

Bij beschikking  van 12 oktober 2000 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba werd op eigen verzoek voorlopige surséance van betaling verleend aan Imperial Trust N.V.

Bij beschikking van 1 december 2000 werd een nieuwe bewindvoerder benoemd.

 

Bij beschikking van 3 juli 2001 werd de voorlopige surséance van betaling ingetrokken met gelijktijdige faillietverklaring van de vennootschap en met aanstelling van Mr G.L. van Giffen tot curator; op een later tijdstip is tot medecurator benoemd de heer R.A. de Paus R.A.

Bij beschikking van 2 juli 2010 werden beide curatoren ontslagen. De eerste curatoren hebben geen uitdelingslijst neergelegd.

 

Bij beschikking van 10 augustus 2010 werd Mr P.E.A.L.M. van de Laarschot door de rechter-commissaris benoemd tot curator.

 

Imperial Trust was een van de schuldeisers van M.I.D. Capital Corporation N.V. Er zijn na 10 augustus 2010 vier openbare verslagen neergelegd ter griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, terwijl er 4 uitdelingen zijn gedaan aan de 216 crediteuren van de vennootschap. Het faillissement is op 30 januari 2014 geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V.

Bij beschikking van 20 oktober 2000 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao werd op eigen verzoek voorlopige surséance van betaling verleend aan Mansur International Development Capital Corporation N.V. (hierna: M.I.D. Capital Corporation N.V. of MIDCC). De definitieve surseance van betaling werd uitgesproken op 15 december 2000.

Bij beschikking van 22 juni 2001 werd de surséance van betaling ingetrokken met gelijktijdige faillietverklaring van de vennootschap en met aanstelling van Mr G.L. van Giffen tot curator; bij beschikking van 26 november 2002 werd de heer R.A. de Paus R.A. aangesteld tot mede curator.

Bij beschikking van 19 april 2010 werd Mr P.E.A.L.M. van de Laarschot door de rechter-commissaris benoemd tot deskundige met specifieke taken zoals genoemd in de beschikking.

Bij beschikking van 4 juni 2010 werden de curatoren Mr G.L. van Giffen en de heer R.A. de Paus R.A. door de rechter-commissaris ontslagen met gelijktijdige benoeming van Mr Van de Laarschot tot curator.

Bij beschikking van 22 juni 2010 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie werd de beschikking van de rechter-commissaris bevestigd. Bij beschikking van 21 januari 2011 verwierp de Hoge Raad het door de curatoren ingestelde beroep in cassatie.

De eerste curatoren hebben een uitdelingslijst neergelegd op 11 april 2008.

Op de uitdelingslijst staan 337 geverifieerde vorderingen van crediteuren.

Vanaf 2011 zijn er nog 4 uitdelingslijsten neergelegd.

Het faillissement is op 7 november 2013 geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst.

 1. Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V. – beschikking verlening voorlopige surseance van betaling 20 oktober 2000
 2. Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V. – beschikking verlening definitieve surseance van betaling 15 december 2000
 3. Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V. – beschikking faillietverklaring 22 juni 2001
 4. Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V. – beschikking benoeming deskundige 19 april 2010
 5. Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V. – beschikking benoeming curator 4 juni 2010
 6. Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V. – beschikking Hof 22 juni 2010
 7. Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V. – Hoge Raad 21 januari 2011 nr. 10-03137
 8. Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V. – beschikking goedkeuring rekening en verantwoording 26 augusus 2014

 

 1. Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V. – eerste openbaar verslag
 2. Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V. – tweede openbaar verslag
 3. Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V. – derde openbaar verslag
 4. Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V. – vierde openbaar verslag
 5. Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V. – vijfde openbaar verslag
 6. Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V. – zesde openbaar verslag
 7. Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V. – zevende openbaar verslag
 8. Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V. – achtste openbaar verslag
 9. Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V. – negende openbaar verslag
 10. Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V. – tiende openbaar verslag
 11. Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V. – elfde openbaar verslag
 12. Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V. – twaalfde openbaar verslag

 

 1. Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V. – uitdelingslijst d.d. 11 april 2008
 2. Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V. – uitdelingslijst d.d. 23 februari 2011
 3. Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V. – uitdelingslijst d.d. 23 november 2011
 4. Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V. – uitdelingslijst d.d. 25 januari 2013
 5. Faillissement M.I.D. Capital Corporation N.V. – uitdelingslijst d.d. 28 oktober 2013

Faillissement Arimco (Curaçao) N.V.

Arimco (Curaçao) N.V. werd failliet verklaard op 3 april 2008; het faillissement werd opgeheven wegens gebrek aan baten op 26 augustus 2011.

De werkzaamheden van Arimco (Curaçao) N.V. kwamen neer op isolatiewerk, steigerbouw en het maken van aluminium ducten en brandkleppen. Er waren 21 werknemers in dienst.

Faillissement Stichting Neutrale Wijkverpleging Kraamkliniek Rio Canario

De voorlopige surséance van betaling werd verleend op 29 mei 2007.

Het faillissement werd uitgesproken op 28 juni 2007 en opgeheven wegens gebrek aan baten op 26 augustus 2011.

De Stichting Neutrale Wijkverpleging Kraamkliniek Rio Canario verzorgde de wijkverpleging en had een kraamkliniek aan de Schottegatweg Noord 43. Bij het uitspreken van de surséance van betaling had de stichting 32 werknemers in dienst. Na het uitspreken van het faillissement werden de werkzaamheden in de kraamkliniek voortgezet door de Stichting Duna Lus. 

Faillissementen Mido Trust & Management N.V. en M.M.Th. Lourens

Mido Trust & Management N.V. (Mido) werd bij vonnis van 20 april 2004 failliet verklaard.

Mido beheerde ruim 300 entiteiten (naamloze vennootschappen, AVV’s en SPF’s). Deze entiteiten zijn op enkele na, overgedragen aan lokale trustmaatschappijen. Voor de afhandeling van de overdracht van de vennootschappen en stichtingen werden een jurist en een accountant ingehuurd, terwijl de arbeidsovereenkomst met een administratief medewerkster van Mido enige tijd werd voortgezet.

Gerelateerd aan Mido waren een stichting derdengelden Mido Trust en Laurel International N.V.

In de boekhouding van Mido zaten een groot aantal onvolkomenheden en onregelmatigheden; verwezen wordt naar de openbare verslagen.

Op 21 januari 2005 werd het faillissement van mevrouw M.M.Th. Lourens, voormalig directrice van Mido, uitgesproken.

Vanwege de nauwe verwevenheid van beide faillissementen werd toestemming verleend om beide geconsolideerd af te wikkelen.

Bij beschikking van 24 april 2015 werden beide faillissementen opgeheven wegens gebrek aan baten.

 

TEST

Mido Trust & Management N.V. (Mido) werd bij vonnis van 20 april 2004 failliet verklaard.

Mido beheerde ruim 300 entiteiten (naamloze vennootschappen, AVV’s en SPF’s). Deze entiteiten zijn op enkele na, overgedragen aan lokale trustmaatschappijen. Voor de afhandeling van de overdracht van de vennootschappen en stichtingen werden een jurist en een accountant ingehuurd, terwijl de arbeidsovereenkomst met een administratief medewerkster van Mido enige tijd werd voortgezet.

Gerelateerd aan Mido waren een stichting derdengelden Mido Trust en Laurel International N.V.

In de boekhouding van Mido zaten een groot aantal onvolkomenheden en onregelmatigheden; verwezen wordt naar de openbare verslagen.

Op 21 januari 2005 werd het faillissement van mevrouw M.M.Th. Lourens, voormalig directrice van Mido, uitgesproken.

Vanwege de nauwe verwevenheid van beide faillissementen werd toestemming verleend om beide geconsolideerd af te wikkelen.

Bij beschikking van 24 april 2015 werden beide faillissementen opgeheven wegens gebrek aan baten.