E.E

“Als je het over Paul hebt dan heb je het over geduld, vasthoudendheid en doelgerichtheid. Dat allemaal zeer gedoseerd en uitgebalanceerd. Het resultaat is dan of winst of een levensles. Beide zeer welkom.”

E.E

“If you’re talking about Paul then you’re talking about patience, perseverance and a targeted approach. All of them very dosed and balanced. The result is either profit or a life lesson. Both very welcome.”