A.L.L.

“Paul komt, ziet en overwint. Groot is hij als het gaat om het bestrijden van het onrecht. En als het recht gezegevierd heeft dan wordt dat bezegeld met een goed glas wijn. Heeft het recht niet gezegevierd dan dient het glas wijn als aanmoediging voor een hernieuwde strijd.”

A.L.L.

“Paul comes, sees and conquers. He is great when it comes to fighting injustice. And if justice prevailed, it will be sealed with a good glass of wine. If justice did not prevail, a glass of wine serves as encouragement for a renewed fight.”